31 oktober 2017

Dalaresan

Resor

Så var det dags att åter styra kosan mot Mellansverige för att gemensamt bege oss till Orsa.
 
I Siljansfors försökspark som drivs av SLU fick vi lyssna till Krister Karlsson, SLU. Han berättade för oss ute i fält om denna försökspark som mätte hela 1 360 hektar samt en hel del om både blädning och timmerställning. Blädning går under metoden blädningsbruk som innebär att man i en skog som håller träd i alla olika storlekar och dimensioner, går in och gallrar bort de större träden och låter ny skog komma upp i dess ställe. 
 
Timmerställning är en förberedande urglesning i det nästan föryngringsavverkningsmogna tallbeståndet, som syftar till vidare kvalitetsutveckling av träden som står kvar, göra dem mer vindfasta och dessutom blir denna skog väldigt fin att vandra i.Krister bjöd på en mycket innehållsrik och intressant dag där han även passionerat berättade om fröträdställningställning som föryngringsmetod och sådd. 
 

Föreläsning och praktisk övning med Krister Karlsson
 
Dag 2 blev vi runtvisade på Siljansfors skogsmuseum där vi fick en utomordentlig guidning av tidigare
nämnd Krister. Området kring Siljansfors är mycket starkt präglat av järnbruk. Träkol var en del av
denna kedja då det användes till att värma masugnarna där järnet framställdes, och till det åtgår
mängder av kol. 
I och med detta historiska faktum fick vi vidare se verktyg, boningar, redskap och alla möjliga ting
kopplade till deceniers arbete i skogen. Jag tror vi alla insåg värdet i de hjälpmedel vi har idag, 2017.
 
 
Vi fick under denna vecka även möjligheten att träffa representanter från Orsa Besparingsskog. Thomas Liljeberg, Bror Nilsson och Fredrik Eriksson tog oss under dagen med till olika platser uti skogen
för att visa hur de lägger upp sina arbetsdagar, förvaltningen av besparingsskogen och deras skogar
rika på tall.

Orsa besparingsskogs historia med Thomas Liljeberg, Bror Nilsson och Fredrik Eriksson.
 
Dag 3 var det Stora Enso som stod för underhållningen genom företagspresentation och en liten föreläsning om laserscaning på förmiddagen, kolbullar till lunch och eftermiddagen ute i skogen - där vi fick lyssna till bl.a. Jörgen Stefansson (diskussion om hållbar älgförvaltning) och Ulf som gav oss en inblick i hur viktigt det är med miljö och naturfrågor i skogsbruket.
 

Skogsföreläsning med Stora Enso
 
Detta packade vi ned i våra ryggsäckar och bearbetade i relativ tystnad påväg i en stor buss hem mot
Skinnskatteberg (eller vart man nu tog vägen efter denna effektiva vecka i mellansverige).
 
Frid!
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*