18 februari 2016

Näringslivsdagen

Allmänt

 

Näringslivsdagen är ett traditionellt event som arrangeras i februari varje år. Då jobbar våra pr-mästare med att kontakta olika företag som på något vis har en relation till skog och skogsbruk. Det bjuds in föreläsare som pratar om hur deras väg har varit fram till en examen på skogsmästarskolan och efteråt, då de flesta av föreläsarna just studerat till skogsmästare eller vid skogsmästarskolan. Förutom föreläsningar så får företagen möjligheten att komma till oss och ställa ut, visa upp sig för studenterna och berätta samt göra reklam för sina företag. Dagen börjar med föreläsning och varvas sedan med lite mingel bland företagen om vartannat. Under denna tradition bjuder vi också in basårsstudenterna som får komma upp till Skinnskatteberg. De får även möjligheten att vandra runt och lära känna skolan och skaffa sig en uppfattning om hur det är här inför kommande studier. 

Dagen avslutades med den traditionella näringslivssittningen. Som vanligt är det de som studerar första året som står för serveringen under kvällen, näringen får stanna kvar och delta om de vill, basåret stannar också kvar och deltar i festandet. Det åts och dracks hela kvällen till musik och sång.

Vill tacka alla mästerier som varit med och gjort denna dag möjlig, tack till alla företag som deltog under dagen och sponsrar oss. Men ett speciellt tack till alla föreläsarna som delat med sig av era liv och resan om hur ni tog er dit ni är i dag.  

TACK!!

 

 
 
 
 
 

8 februari 2016

Super Bowl Monday

Fritid

Efter tentamen i hur skattesystemet i skogen fungerar, så kopplar några av med super bowl reprisen från natten till måndag! Till matchen serveras  hamburgare, chickenwings och öl samt lite lederhosen... I morgon börjar vi studierna i hur man identifierar trädarter på knoppar och vedens utseeden! 
 
 
 
Jällaskolan ligger strax utanför Uppsala längs vägen mot Östhammar. Skolan erbjuder framförallt gymnasieutbildningar i form av jord- och skogsbruk. Men här ligger även det "skogliga basåret", basåret är en skoglig grundutbildning som drivs av SLU. Den är ämnad för de som har ett intresse för skog och för de som är intresserade av att studera till Skogsmästare, då man efter avslutad utbildning har platsgaranti på skogsmästarprogrammet.
På det skogliga basåret få man bla läsa om maskinteknik, ta kort för motor-/röjsåg och natur- kulturmiljövård. Lära sig köra skotare samt grunderna i traktplanering, möjligheten att besöka olika skogliga aktörer och testa på olika arbetsuppgifter inom skogsbruket. Igår var fyra stycken elever nere och besökte de som studerar på det skogliga basåret. För att berätta lite om skolan och studentkåren, hur det fungerar med studier och aktiviteter. Det pratades mest om praktiska saker, som hur det fungerar med boende samt vilka olika alternativ det finns, hur det fungerar att studera och ha hund med sig på skolan osv. De informerades även om näringslivsdagen som vi arrangerar den 17/2, vilken basåret traditionsenligt deltar i både på föreläsningar och festligheter.