I går var vi på Tönnersjöhedens försökspark där vi träffade Ulf Johansson som är försöksledare för området som ägs av Sveaskog. Vi började direkt med att trotsa regnet och åkte ut i skogen för att testa våra kunskaper och samla nya. Vi började med att kolla på olika granbestånd i samma ålder där olika typer och antal gallringar gjorts och bedömde dessa, vilken yta hade den bästa kvalitén, vad har gjorts för typ av gallring samt vad ska vi göra i framtiden. Vi fick också läsa på om olika trädslag och bedöma dessa med granen som ett medelvärde, bedömde vi bland annat föryngring, tillväxt och rekreation. Under eftermiddagen fortsatte vi med vår bedömning av gallringar i granskogsförsök, vit tittade också på några försök gjorda med sitkagran och hybridlärk. Vi avslutade dagen med att besöka det äldsta gallringsförsöket en imponerande pelarsal, som anlagts i Sverige och är från sent 1800-tal. Trotts stormar det senaste århundradet står beståndet fortfarande upp trotts sina 34 meter. 
 
Vi började även denna dag med ett besök i Försöksparken och Ulf Johansson tog oss ut till en typisk Halländsk Ljunghed, där han berättade om hur det Halländska landskapet förändrats sedan 1650-talet fram till i dag. Vi åkte sedan vidare för att prata mer försök med kontinutetsskogsbruk, vi strosade runt i området för att skapa oss en bild om hur det ser ut. Längs vägen fick vi frågeställningar om hur föryngringen ser ut i området, om man kan producera ek i skogen mm. dessa frågor fick vi sedan svara på i grupp.
 
 
 
 
 
 
Vida Skog
 
Eftermiddagen tillbringades med Vida skog hos skogsägaren Bo på hans fastighet där han tillämpar självföryngring av gran, en föryngringsmetod som inte är så vanligt förekommande på detta trädslag. Det var i samband med stormarna Gudrun och Per som han upptäckte att marken var full i plantor vilket han tog akt för och idag har han hela 83000 stmmar/hektar i detta området. Efter detta har han fortsätt med att tillämpa denna föryngringsmetod, det går ut på att göra flertalet gallringar i beståndet och succesivt uppna upp skogen och släppa in ljuset men marken skall också vara mottaglig för fröna och av rätt typ för att granen skall få fäste på egen hand. Dagen hos Bo avslutades med att vi praktiskt skulle mäta virkesvolymen i ett bestånd, samt med korvgrillning som vida stod för. 

28 september 2016

Sydresan

Resor

 

Nu har vi kommit i väg på våran ”Sydresa” med första destination Simlångsdalen i Halland där vi kommer bo under större delen av första veckan.

Första dagen träffade vi Bengt Alriksson före detta reporter på flera Skogstidningar och i dag röjnings entreprenör, som jobbar för Södra skogsägarna på deras fastighet Toftaholm. Toftaholm drabbades svårt av stormen Gudrun 2005 och fastigheten håller Sveriges största sammanhängande stormhygge på över 200 hektar. På denna fastighet sköter Bengt alla röjningar på egen hand och provar lite olika alternativ i röjningsskogen. Bland annat testade han att använda björken för att sidobeskugga granen som är ett sekundärträd som trivs i skuggan av ett annat, kontra totalröjning som är den vanligaste röjningsmetoden i Sverige i dag. Genom att hålla björk upp i gallring ålder får man ett bättre netto vid första gallringen.

 

 
 
Man skall vara rädd om grenkudden 
 
 
Demostartion av lövröjning efter att vi valt ut vilka träd som skall stå kvar 
 
 

14 september 2016

Västerbotten

Resor

 

Vår Sverige resa fortsätter och denna gång har vi landat i Umeå! Den första dagen ägnades som resdag för att vi skulle hämta bilar och transportera oss de 63 milen norr ut, hämta ut nycklar till stugorna och inhandla mat för veckan.

Under vår första dag i Västerbotten träffade vi Per Hansson expert på svampsjukdomar hos tall. Under ledning av honom tog vi oss an de norrländska tallhedarna på jakt efter skvattramrost, törskate och norrländsk tallkräfta, med fler. Mycket av dagen gick åt till att transportera sig mellan de olika skogarna, boniteterna och trakterna för att vi på sikt skulle få uppfattningen om hur vanliga vissa svampar är än andra och lära oss att identifiera dom, samt lära oss hur deras livscykel ser ut.

 

 
 
Naturens resurser skall man ta vara på oavsett om man har lektion eller ej
 
Norrlänsk Tallkräfta kan vara svår att hitta.
 
Snöskytte i olika stadier på en planta som än är vid livet.
 
Harstgallvecklare 
 

Veckan fortsatte med ett besök till Åsele där vi bjöds på fika och lunch under vår träff med SCA och representanter från västerbottenskontoret, så som alla bolag berätta de om SCA som företag och arbetsgivare. Eftersom denna resa görs i kursen skogsskötsel så tog vi följe och besökt flera olika trakter som föryngrats på olika sätt och vi fick i uppgift att undersöka vad som hänt på trakten och vad som kan vara nästa åtgärd, sådant som en anställd förvaltare kan tänkas göra var dag.

Under torsdagen träffade vi Björn Hånell på skogis, han föreläste om torvmark och hur man kan skapa produktion på dessa marker som annars räkans till impediment. Genom dikning och gödsling kan man skapa en skogsmark som klara av att producera skog. Under eftermiddagen åkte vi runt och kollade på olika typer av torvmarker där olika produktionsförbättrande åtgärden vidtagits för att se hur skogen utvecklas efter åtgärderna som vidtagits. Dagen avslutades med att diskutera hur man skall bära sig åt för att föryngra denna typ av mark, som kan vara svårföryngrad vid en kalavverkning. Björn släppte iväg oss tidigare då vi var bjuda till jägmästarna på sittning och han ville inte vara anledningen till att vi skulle komma sent till denna mycket trevliga tillställning.

 

Fredagen vart en kort dag hos Skogforsk med mycket prat fröer och hur man tar fram och sorterar ut de bästa fröerna med bästa grobarheten. Vi diskuterade också ympning av plantor och besökte ett plantage och kollade på tallar med olika genetiska bakgrunder, för att förstå vad vi får ut av att använda oss av förädlat material. Besöket avslutades lagom till lunch eftersom detta även var dagen vi åter igen skulle resa våra 63 mil tillbaka till Skinnskatteberg.

 

SMP 15/18 vill tacka alla fantastiska föreläsare som vi har fått träffa under vår vistelse i Västerbotten och ett tack till Jägmästarna för sittningen som ni arrangerade åt oss!