Dalaresan

Så var det dags att åter styra kosan mot Mellansverige för att gemensamt bege oss till Orsa.
 
I Siljansfors försökspark som drivs av SLU fick vi lyssna till Krister Karlsson, SLU. Han berättade för oss ute i fält om denna försökspark som mätte hela 1 360 hektar samt en hel del om både blädning och timmerställning. Blädning går under metoden blädningsbruk som innebär att man i en skog som håller träd i alla olika storlekar och dimensioner, går in och gallrar bort de större träden och låter ny skog komma upp i dess ställe. 
 
Timmerställning är en förberedande urglesning i det nästan föryngringsavverkningsmogna tallbeståndet, som syftar till vidare kvalitetsutveckling av träden som står kvar, göra dem mer vindfasta och dessutom blir denna skog väldigt fin att vandra i.Krister bjöd på en mycket innehållsrik och intressant dag där han även passionerat berättade om fröträdställningställning som föryngringsmetod och sådd. 
 

Föreläsning och praktisk övning med Krister Karlsson
 
Dag 2 blev vi runtvisade på Siljansfors skogsmuseum där vi fick en utomordentlig guidning av tidigare
nämnd Krister. Området kring Siljansfors är mycket starkt präglat av järnbruk. Träkol var en del av
denna kedja då det användes till att värma masugnarna där järnet framställdes, och till det åtgår
mängder av kol. 
I och med detta historiska faktum fick vi vidare se verktyg, boningar, redskap och alla möjliga ting
kopplade till deceniers arbete i skogen. Jag tror vi alla insåg värdet i de hjälpmedel vi har idag, 2017.
 
 
Vi fick under denna vecka även möjligheten att träffa representanter från Orsa Besparingsskog. Thomas Liljeberg, Bror Nilsson och Fredrik Eriksson tog oss under dagen med till olika platser uti skogen
för att visa hur de lägger upp sina arbetsdagar, förvaltningen av besparingsskogen och deras skogar
rika på tall.

Orsa besparingsskogs historia med Thomas Liljeberg, Bror Nilsson och Fredrik Eriksson.
 
Dag 3 var det Stora Enso som stod för underhållningen genom företagspresentation och en liten föreläsning om laserscaning på förmiddagen, kolbullar till lunch och eftermiddagen ute i skogen - där vi fick lyssna till bl.a. Jörgen Stefansson (diskussion om hållbar älgförvaltning) och Ulf som gav oss en inblick i hur viktigt det är med miljö och naturfrågor i skogsbruket.
 

Skogsföreläsning med Stora Enso
 
Detta packade vi ned i våra ryggsäckar och bearbetade i relativ tystnad påväg i en stor buss hem mot
Skinnskatteberg (eller vart man nu tog vägen efter denna effektiva vecka i mellansverige).
 
Frid!
 
Resor | | Kommentera |

Italien Alta valley

 

Sista schemalagda dagen spenderade vi i Parco naturale del Marguareis, en nationalpark i Alta Valley. Som alla andra platserna som vi besökt ligger även denna parken i en dalgång. Under morgonen besökte vi Certosa di Pesio ett kloster vid parkens början. Efter att strosat runt i klostret och dess utrymmen började vi vår vandring in i parken. Området har under lång tid skötts av munkarna, som i dag har tagits över av parkförvaltningen. Vandringen bjöd på en fantastik natur med höga grova träd och flertalet vattendrag som tillsammans bildade en fors genom landskapet. Efter lunchen fortsatte vi promenaden genom parken, där vi besökte storslagna vattenfall och mötte en och annan skidåkare som promenerat ned för bergen. Under eftermiddagen gjorde vi flera kortare stop där vi pratade om allt från hur behovet av skog och skogsprodukter förändrats under tiden, till jordbruk och vargproblematik. 

 

 Innergården på klostret 
 
Kapellet 
 
Klosterträdgården 
 
 
 
 
 
Filip och Jocke sitter och njuter av naturen 
 
Viktor och Caroline tar en pause 
 
Lunch 
 
Rådjuret som vi mötte brydde sig föga över att vi passerade 
 
Delar av studenterna nedanför ett av vattenfallen 
 
Vargbajs 
 
Ansvarig lärare från det italienska campus tackades av ordentligt med produkter från Mellanskog 
 
Resor | | Kommentera |

Italien Aosta Valley

 

Åter igen var det dags för studiebesök, denna gången i Aosta valley och Corpo Forestale. Under bussresan häpnades vi åter igen av den fantastiska naturen i alperna, 23 grader i dalgångarna och snö på bergstopparna. Under förmiddagen fick vi sitta inne och lyssna till en presentation om myndigheten, men fokus var naturligt vis på skogen samt dess olika funktioner sen har. Huvudämnena för denna dagen var skogsbrand, laviner och lite stenras. De flesta vart förvånade över vilka krafter som en lavin medför sig och hur förödande det kan vara om en lavin kan ta sig fram till ett hus eller en by. Skogsbränder är också ett problem, dels på grund av den relativt lilla nederbörd som kommer, men framförallt på grund av den rådande terrängen och fåtalet vägar som går upp längs med bergen. Det viktigaste redskapet i brandbekämpningen är helikoptern i dessa miljöer och på flera platser fans det vattenmagasin som skall underlätta vattenåtkomsten.  Vi promenerade upp till ett område som hade brunnit för några år sedan och vi fick känna på vilken terräng det faktiskt är och vi kan bara föreställa oss hur svårt det är att bekämpa bränder i dessa områden till fots. Vi fick också se/lyssna till hur efter branden man var tvungen att avverka träden och lägga dem som barriärer för att de skulle fånga upp stenar och laviner som kunde nå vägarna nedanför. Eftersom man motverkade laviner skyddade man inte bara vägarna eller husen utan man hjälpte också föryngringen att få fäste. 

 

 
 
Lokalkontor 
 
 
 
Kankse en Italiensk variant på dalahäst?
 
Fantastisk utsikt från kontoren 
 
Lunchtime 
 
Dessa larvbon fanns i mängder på tallarna 
 
Larverna skulle man inte röra eftersom de gav starka reaktioner, tamboskap kunde dö om de kom i kontakt 
 
Efter branden lade man stammarna för att gynna föryngring och motverka laviner och stenras 
 
 
 
Brandbil 
 
Dagens värdar och föreläsare tackades som de andra med en kokbok med Svenska rätter samt polkagrisar 
 
Resor | | Kommentera |
Upp