Efter omröstningar hit och dit föll till slut klubban för att det var Österrike som skulle besökas under SMP 16/19 s europaresa. 
 
En del studenter valde att åka i förväg alternativt stanna efter studieresan. Några valde skidåkning i de förnäma backarna på större skidorter och några staden Wien, där vi även skulle utgå ifrån under veckan i Österrike. 
 
Bild 1. På området där det storslagna palatset Schönnbrunn finns, står även den "lilla" salongen som användes som frukost- och lunchsal vid namn "Gloriette" (år 1775).
 
Bild 2. Utsikt från palatset Schönnbrunn mot Gloriette.
 
Bild 3. Behövs ingen vidare beskrivning än att öl förekom om kvällarna i Wien!
 
Bild 4. Första dagen! Besök hos en almänning utanför storstaden Wien. Vi förkovras i att skogsbruk är svårt att bedriva pga. sluttande terräng och därmed är vattnet också en bov i dramat. 
Vi lärde oss även att (deras två stora hot) är bävrar som inte har några naturliga fiender (inte ens vargar..) samt mountainbike-åkare som förstör rötter på träd samt medverkar till erosion.
 
Bild 5. På denna resa fick vi även besöka ett gammalt kloster som nu mer är museéum. På grund av en stundande konsert i klosterkyrkan där TV skulle sända fick vi röra oss runt den, med guide som kunde i princip allt. På bilden passerar vi genom de gamla vinkällarna.
 
Bild 6. På lördagen hade studenterna på BOKU (Universität für Bodenkultur, SLUs motsvarighet i Österrike i princip) ordnat med en kväll i Österrikisk anda. Klassisk mat och dryck för att efter lite festligheter på detta värdshus ta med sig dem som ville till ett populärt uteställe. Kvällen slutade sent!
 
Bild 7. Besök på gammal översvämmningsmark. Där fanns även tall planterat men den motsvarade dock inte vår svenska tall i kvalitét.
 
Bild 8. När vi fick chans att pröva operera en vinsch i miniatyr (utställningsexemplar) var inte Sebastian sen att ställa upp. Målmedveten körde han små pinnar som skulle symbolisera stora stockar fram och tillbaka på linan. (TST Forestry)
 
Bild 9. Efter miniatyrvinschen fick vi äntligen ut och se hur skogsbruk bedrivs i brant terräng. Detta var mångas favorittillfälle och vi fick även ställa upp oss vid maskinen för att knäppa några kort, men flest kort var det nog maskinföraren som knäppte.
 
Bild 10. Efter lång bussresa var vi glada att se att vi tagit oss uppåt i terrängen och fått lite utsikt. Att det regnade och snöade gynnade endast snöbollskastningen som vid ett tillfälle utbröti den täta granskogen. Vi är här på besök i bergen på boende , skog och "forskningsstation" för studenter vid BOKU. Marken tillhörde de österrikiska stastskogarna och skolan hade tillgång till 1000 ha för sina övningar. Det fanns sovplatser för upp till 50 personer samt lektionssalar och kök.
 
 Bild 11. De sista att tackas av vid denna resa var våra medresenärer från SLU: Torgny Söderman samt Tommy Tommy Abrahamsson. Torgny erhöll ett par varma öronmuffar och Tommy en formidabel militärkeps och en pin från Bratislava med texten "I LOVE BRATISLAVA".
Vi tackade även eftermiddagens värd (t.h.). 
 
En resa med mycket kuskande med buss men som bjudit på fina vyer, skogar, stadsliv samt kamratskap med SMP 16/19. Efter minst en vecka i utlandet var dock många av oss glada att sätta oss på planet och komma tillbaka till Sverige.
 
Tack till våra sponsorer som gjort denna resa möjlig, samt SMP 16/19 som ordnat med logistik mm.

31 oktober 2017

Dalaresan

Resor

Så var det dags att åter styra kosan mot Mellansverige för att gemensamt bege oss till Orsa.
 
I Siljansfors försökspark som drivs av SLU fick vi lyssna till Krister Karlsson, SLU. Han berättade för oss ute i fält om denna försökspark som mätte hela 1 360 hektar samt en hel del om både blädning och timmerställning. Blädning går under metoden blädningsbruk som innebär att man i en skog som håller träd i alla olika storlekar och dimensioner, går in och gallrar bort de större träden och låter ny skog komma upp i dess ställe. 
 
Timmerställning är en förberedande urglesning i det nästan föryngringsavverkningsmogna tallbeståndet, som syftar till vidare kvalitetsutveckling av träden som står kvar, göra dem mer vindfasta och dessutom blir denna skog väldigt fin att vandra i.Krister bjöd på en mycket innehållsrik och intressant dag där han även passionerat berättade om fröträdställningställning som föryngringsmetod och sådd. 
 

Föreläsning och praktisk övning med Krister Karlsson
 
Dag 2 blev vi runtvisade på Siljansfors skogsmuseum där vi fick en utomordentlig guidning av tidigare
nämnd Krister. Området kring Siljansfors är mycket starkt präglat av järnbruk. Träkol var en del av
denna kedja då det användes till att värma masugnarna där järnet framställdes, och till det åtgår
mängder av kol. 
I och med detta historiska faktum fick vi vidare se verktyg, boningar, redskap och alla möjliga ting
kopplade till deceniers arbete i skogen. Jag tror vi alla insåg värdet i de hjälpmedel vi har idag, 2017.
 
 
Vi fick under denna vecka även möjligheten att träffa representanter från Orsa Besparingsskog. Thomas Liljeberg, Bror Nilsson och Fredrik Eriksson tog oss under dagen med till olika platser uti skogen
för att visa hur de lägger upp sina arbetsdagar, förvaltningen av besparingsskogen och deras skogar
rika på tall.

Orsa besparingsskogs historia med Thomas Liljeberg, Bror Nilsson och Fredrik Eriksson.
 
Dag 3 var det Stora Enso som stod för underhållningen genom företagspresentation och en liten föreläsning om laserscaning på förmiddagen, kolbullar till lunch och eftermiddagen ute i skogen - där vi fick lyssna till bl.a. Jörgen Stefansson (diskussion om hållbar älgförvaltning) och Ulf som gav oss en inblick i hur viktigt det är med miljö och naturfrågor i skogsbruket.
 

Skogsföreläsning med Stora Enso
 
Detta packade vi ned i våra ryggsäckar och bearbetade i relativ tystnad påväg i en stor buss hem mot
Skinnskatteberg (eller vart man nu tog vägen efter denna effektiva vecka i mellansverige).
 
Frid!
 

24 april 2017

Italien Alta valley

Resor

 

Sista schemalagda dagen spenderade vi i Parco naturale del Marguareis, en nationalpark i Alta Valley. Som alla andra platserna som vi besökt ligger även denna parken i en dalgång. Under morgonen besökte vi Certosa di Pesio ett kloster vid parkens början. Efter att strosat runt i klostret och dess utrymmen började vi vår vandring in i parken. Området har under lång tid skötts av munkarna, som i dag har tagits över av parkförvaltningen. Vandringen bjöd på en fantastik natur med höga grova träd och flertalet vattendrag som tillsammans bildade en fors genom landskapet. Efter lunchen fortsatte vi promenaden genom parken, där vi besökte storslagna vattenfall och mötte en och annan skidåkare som promenerat ned för bergen. Under eftermiddagen gjorde vi flera kortare stop där vi pratade om allt från hur behovet av skog och skogsprodukter förändrats under tiden, till jordbruk och vargproblematik. 

 

 Innergården på klostret 
 
Kapellet 
 
Klosterträdgården 
 
 
 
 
 
Filip och Jocke sitter och njuter av naturen 
 
Viktor och Caroline tar en pause 
 
Lunch 
 
Rådjuret som vi mötte brydde sig föga över att vi passerade 
 
Delar av studenterna nedanför ett av vattenfallen 
 
Vargbajs 
 
Ansvarig lärare från det italienska campus tackades av ordentligt med produkter från Mellanskog