Efter omröstningar hit och dit föll till slut klubban för att det var Österrike som skulle besökas under SMP 16/19 s europaresa. 
 
En del studenter valde att åka i förväg alternativt stanna efter studieresan. Några valde skidåkning i de förnäma backarna på större skidorter och några staden Wien, där vi även skulle utgå ifrån under veckan i Österrike. 
 
Bild 1. På området där det storslagna palatset Schönnbrunn finns, står även den "lilla" salongen som användes som frukost- och lunchsal vid namn "Gloriette" (år 1775).
 
Bild 2. Utsikt från palatset Schönnbrunn mot Gloriette.
 
Bild 3. Behövs ingen vidare beskrivning än att öl förekom om kvällarna i Wien!
 
Bild 4. Första dagen! Besök hos en almänning utanför storstaden Wien. Vi förkovras i att skogsbruk är svårt att bedriva pga. sluttande terräng och därmed är vattnet också en bov i dramat. 
Vi lärde oss även att (deras två stora hot) är bävrar som inte har några naturliga fiender (inte ens vargar..) samt mountainbike-åkare som förstör rötter på träd samt medverkar till erosion.
 
Bild 5. På denna resa fick vi även besöka ett gammalt kloster som nu mer är museéum. På grund av en stundande konsert i klosterkyrkan där TV skulle sända fick vi röra oss runt den, med guide som kunde i princip allt. På bilden passerar vi genom de gamla vinkällarna.
 
Bild 6. På lördagen hade studenterna på BOKU (Universität für Bodenkultur, SLUs motsvarighet i Österrike i princip) ordnat med en kväll i Österrikisk anda. Klassisk mat och dryck för att efter lite festligheter på detta värdshus ta med sig dem som ville till ett populärt uteställe. Kvällen slutade sent!
 
Bild 7. Besök på gammal översvämmningsmark. Där fanns även tall planterat men den motsvarade dock inte vår svenska tall i kvalitét.
 
Bild 8. När vi fick chans att pröva operera en vinsch i miniatyr (utställningsexemplar) var inte Sebastian sen att ställa upp. Målmedveten körde han små pinnar som skulle symbolisera stora stockar fram och tillbaka på linan. (TST Forestry)
 
Bild 9. Efter miniatyrvinschen fick vi äntligen ut och se hur skogsbruk bedrivs i brant terräng. Detta var mångas favorittillfälle och vi fick även ställa upp oss vid maskinen för att knäppa några kort, men flest kort var det nog maskinföraren som knäppte.
 
Bild 10. Efter lång bussresa var vi glada att se att vi tagit oss uppåt i terrängen och fått lite utsikt. Att det regnade och snöade gynnade endast snöbollskastningen som vid ett tillfälle utbröti den täta granskogen. Vi är här på besök i bergen på boende , skog och "forskningsstation" för studenter vid BOKU. Marken tillhörde de österrikiska stastskogarna och skolan hade tillgång till 1000 ha för sina övningar. Det fanns sovplatser för upp till 50 personer samt lektionssalar och kök.
 
 Bild 11. De sista att tackas av vid denna resa var våra medresenärer från SLU: Torgny Söderman samt Tommy Tommy Abrahamsson. Torgny erhöll ett par varma öronmuffar och Tommy en formidabel militärkeps och en pin från Bratislava med texten "I LOVE BRATISLAVA".
Vi tackade även eftermiddagens värd (t.h.). 
 
En resa med mycket kuskande med buss men som bjudit på fina vyer, skogar, stadsliv samt kamratskap med SMP 16/19. Efter minst en vecka i utlandet var dock många av oss glada att sätta oss på planet och komma tillbaka till Sverige.
 
Tack till våra sponsorer som gjort denna resa möjlig, samt SMP 16/19 som ordnat med logistik mm.
Under kursen Skogsskötsel 2 finns en moment som innebär att man i grupp ska söka reda på information om ett ämne och fördjupa sig tillräckligt inom det området för att sedan skriva en rapport och presentera vad man kommit fram till under ca 30 minuter. Därefter ska åhörarna få chans att ställa frågor och opponera. 
 
Vi spenderade en dag och lite till för att lyssna på vad alla i klassen hade kommit fram till - ämnena var allt från Kronhjort och gran, produktion av kvalitetstimmer och natur- och kulturhänsyn i skogsbruket.
 


Seminariearbeten och såklart en tenta var lite slutet för kursen Skogsskötsel 2 och vi gick in på vårterminen.
Det var dags för "Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning"! 
Vi fick över en dag besök av Agneta Stolpe, logonom och utbildare. Hon lärde oss hur vi i möten med människor i olika situationer använder vår kropp för att förstärka och betona vår kommunikation samt helt enkelt göra oss förstådda. Ett trevligt inslag!
 


 
Frid!

23 november 2017

Praktikvecka

Studier

Hej där!

En kort uppdatering; 

Just nu är SMP 16/19 ute på praktikvecka. Ett efterlängtat praktiskt inslag vi får göra under hösten. Vi hittar våra praktikplatsen själv men om det skulle gå i stöpet har skolan några kontakter också. 

Under denna vecka är vi utspridda i Sverige hos bl.a. Stora Enso, Mellanskog, Södra och Norrskog. Vi har fått ett uppdrag under veckan – följa ett avverkningsuppdrag från planeringsstadie till industri, så dagarna har och kommer fyllas med skogsbesök, besök hos markägare, avverkningsplanering och mycket annat. 

Undertecknad har varit hos Södra i Vetlanda. En blandning av planläggning, traktplanering och samtal med entreprenörer.