Under kursen Skogsskötsel 2 finns en moment som innebär att man i grupp ska söka reda på information om ett ämne och fördjupa sig tillräckligt inom det området för att sedan skriva en rapport och presentera vad man kommit fram till under ca 30 minuter. Därefter ska åhörarna få chans att ställa frågor och opponera. 
 
Vi spenderade en dag och lite till för att lyssna på vad alla i klassen hade kommit fram till - ämnena var allt från Kronhjort och gran, produktion av kvalitetstimmer och natur- och kulturhänsyn i skogsbruket.
 


Seminariearbeten och såklart en tenta var lite slutet för kursen Skogsskötsel 2 och vi gick in på vårterminen.
Det var dags för "Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning"! 
Vi fick över en dag besök av Agneta Stolpe, logonom och utbildare. Hon lärde oss hur vi i möten med människor i olika situationer använder vår kropp för att förstärka och betona vår kommunikation samt helt enkelt göra oss förstådda. Ett trevligt inslag!
 


 
Frid!