Isfiske

Under vårvintern är det många studenter som passar på att ta sig ut i vårsolen för att pimpla abborre och gädda. Eller varför inte köpa ett fiskekort till en av alla tjärnar i området och fiska efter regnbåge? Det var precis vad några studenter valde att göra denna soliga söndagen, medan andra följde med ut i den friska luften för att umgås och grilla. 

 
Pontus förbereder en ny fiske plats, som också gav resultat. 
 
 
 
Mattias funderar över om han skall ge upp fiskandet och grilla med oss andra 
 
 
 
Det serverades både kolbulle och pyttipanna 
 
 
 
 
 
Alfred drömmer om den stora regnbågen 
 
 
Jonathan som drog sin första regnbåge på isfiske spanar i vattnet efter nästa
 
 

 

Fritid | | Kommentera |

Vardag

Just nu rullar undervisning och föreläsningar på som vanligt i Skinnskatteberg. Nationalekonomi har gåtts igenom, affärsjuridik håller vi på med just nu och snart börjar vi med värdering. Dessa skall sedan tentas av innan vi kan lägga kursen skoglig affärskunskap och verksamhetsledning bakom oss. Efter detta kan våren verkligen börja och vi kan möta värmen ute i skogarna.

Trotts att aktiviteten är låg just nu på bloggen betyder inte det att inget händer på skogsmästarprogrammet. För några veckor sedan lanserades en rekryteringsfilm om skogsmästarprogrammet, som Nils Jonsson, Einar Norin och Linus Henriksson gjort.

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=z4vFI9UV9Lg

 
 
Om en månad sticker smp 15/18 till Italien under en vecka för att lära sig mer om skogsbrukandet i andra europeiska länder, mer om det då.
 
 
Allmänt | | Kommentera |

Seminarium

Välgödda efter en jul och nyår på hemma ort är studenterna nu tillbaka på skogsmästarskolan! Vi kastats direkt in i hetluften, då vi skall hålla seminarium inför klassen som vi har jobbat med under julledigheten.

Följande områden har de olika grupperna jobbat med:

-Gallringsmetoder

-Kvalitetsstyrning genom röjning

-Röjning -olika metoder

-Kronhjort och gran

-Betesskador av älg och rådjur

-Bränning

-Rennäring och skogsbruk
-Konsekvenser för skogsbruket kopplade till försöken att skydda Spotted Owl i västra USA

-Vad kostar respektive tillför viltet?

-Behandling av konfliktbestånd. Effekter på det framtida beståndet vid olika alternativa behandlingar

-Vindkraft i skogen

-Björk kontra gran

-Dikning

 

 
 
 

Vi har också haft besök av Peppe från Vattenfall som föreläste om ledningar och ledningsgators anspråk på skogsmark. Peppe presenterade hur planering av ledningsgator går till och hur man jobbar för att köpa produktionen (markägaren äger fortfarande marken) på skogsmark från markägaren. Men också att ledningar är en samhällsnytta som innebär att ledningsägaren har rätten att göra anspråk på marker lämpliga för detta ändamål. Han gick också in på underhåll av ledningsgator och att man gör gatan bredare för att ha en trädsäkerzoon. Han poängterade också vikten i att aldrig gå i närheten av skadade ledningar, elskåp och annan elektrisk utrustning som finns placerade ute i landskapet.

 

 
 

Vi skall också hinna med att tenta av skogsskötsel 2 innan veckan är slut. 

Studier | | Kommentera |
Upp