Nordesan

Så här i krokarna innan december går det inte att låta sig kasta sig tillbaka i minnena från nordresan..
 
En måndag i september packade hela SMP 16/19 sig in i minibussar och styrde mot
E4 och Umeå. Efter några timmar var vi framme i Björkarnas Stad och gjorde oss
hemmastadda på campingen där vi skulle spendera nätterna under veckan.
 
Under tisdagen var SCA Skog våra värdar och vi åkte på morgonen till Åsele för
företagspresentation och lunch. SCA äger ca. 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige,
vilket gör dem till Europas största privata skogsägare. 
Ca 10 % av SCAs årliga skogsföryngring görs med trädslaget Contorta och detta
resulterade i att vi denna dag fick följa med ut och kolla på några av dessa föryngringar.
 
Våra värdar från SCA - Björn Larsson samt Dan R.
 

Hanna är mycket nöjd över att vistas i de norra delarna av Sverige!
 
Representanterna från SCA föreläste även om hur deras upplevelser av älgskador på
tall är, samt hur kvalitén på virket från dessa träd är vid föryngringsavverkning.
Tillsammans med SCA fick vi även chansen att se ett mycket välutvecklat contorta-bestånd
som stod granne med ett lika imponerande bestånd med lärkträd. 
 
Under onsdagen besökte vi Skogis - jägmästarnas hemviste på universitetsområdet i
Umeå. Dagen bestod av föreläsning om skogsbruk på torvmark tillsammans med
Björn Hånell - Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skoglig torvmarkslära.
 Kanonlunch på Skogis.
 
Vi tillbringade förmiddagen inomhus och efter en god lunch tog vi oss ut till olika platser
runt om Umeå för att se olika försök med skogsbruk på torvmark samt olika sätt att göra
denna mark mer gynnsam för plantsättning och tillväxten för det unga trädet. 
Dagen styrde så småningom in på dikning, vilket också är en aspekt för att plantera träd
på marker där vattennivån i marken är hög.
 
På kvällen var det upp till bevis - det var skogsmästarsittning i Skogis kårhus på initiativ
från Jägmästarna. Kvällen till ära var vi alla finklädda och vi färdades tillsammans in till
Uni-området. Med artighet och måtta visade vi god hänsyn hela kvällen men trots det tog
det sin lilla tid in på de små timmarna innan vi alla var tillbaka på campingen för några
timmars god sömn.
Tre stiliga grabbar ur Smp 16/19 - Rasmus, Yngve och Martin.
 
 
 
Tämligen dämpade efter kvällens bravader var torsdagen ämnad för skador på skog
tillsammans med Per Hansson - docent i patologi. Vi fick under dagen beskåda åtminståne
30 olika svampar som kan orsaka olika skador på våra kära träd. Björkrost, mjöldagg,
knäckesjuka och den populära sprängtickan är några av dem vi behandlade under dagen!
 
Studenter ivriga att inmundiga kunskapen från Per Hansson
 
"Det pratades även om att man inte bör flytta levande arter mellan olika kontinenter
utan att vara säker på vilka andra arter som växten bär med sig och hur de kommer reagera.
Per pratade om att frö är betydligt säkrare att flytta om man vill odla fram exotiska arter.
Ett exempel är WPBR (White Pine Blister Rust) som drabbade Weymouth -och Sembratallen
när de togs till Europa från Amerika och so m sedan även har drabbat Amerika när plantor
i sin tur odlats i Europa och skeppats tillbaka." 
- Referat, Nordresan 2017 av Emil Svensson & Rasmus Johansson
 
Gråbarrsjuka hos tall
 
Den sista dagen i Västernorrland tillbringades i Sävar strax norr om Umeå tillsammans med
Skogforsk på deras forskningsanläggning. 
Skogforsk finns på tre orteri Sverige - Umeå, Ekebo och Uppsala. De arbetar för att utveckla
och kommunicera produkter och tjänster till skogsbranschen.
Under dagen fick vi utöka våra kunskaper om trädförädling - dvs. frön, frövitalitet,
fröplantager och ympning. De förädlade frön de får fram i fröplantagerna skickas vidare
till plantskolor där de sedan drivs upp till de plantor vi sätter i Sveriges skogar varje år.
Sedan de första försöken till trädförädling på 70-talet har vi ökat tillväxten på träden
med hela 25 %! 
Växhuset i Sävar där ympning pågår
 
I och med dagen med Skogforsk satte vi punkt för vår nordresa och tackade norrland
för denna gång! 
Ett stort tack till alla föreläsare och representanter från företag som tog emot oss under
veckan och till våra lärare från Skogsmästarskolan som höll reda på oss så gott de kunde.
 
Frid!
Allmänt | | Kommentera |

Dalaresan

Så var det dags att åter styra kosan mot Mellansverige för att gemensamt bege oss till Orsa.
 
I Siljansfors försökspark som drivs av SLU fick vi lyssna till Krister Karlsson, SLU. Han berättade för oss ute i fält om denna försökspark som mätte hela 1 360 hektar samt en hel del om både blädning och timmerställning. Blädning går under metoden blädningsbruk som innebär att man i en skog som håller träd i alla olika storlekar och dimensioner, går in och gallrar bort de större träden och låter ny skog komma upp i dess ställe. 
 
Timmerställning är en förberedande urglesning i det nästan föryngringsavverkningsmogna tallbeståndet, som syftar till vidare kvalitetsutveckling av träden som står kvar, göra dem mer vindfasta och dessutom blir denna skog väldigt fin att vandra i.Krister bjöd på en mycket innehållsrik och intressant dag där han även passionerat berättade om fröträdställningställning som föryngringsmetod och sådd. 
 

Föreläsning och praktisk övning med Krister Karlsson
 
Dag 2 blev vi runtvisade på Siljansfors skogsmuseum där vi fick en utomordentlig guidning av tidigare
nämnd Krister. Området kring Siljansfors är mycket starkt präglat av järnbruk. Träkol var en del av
denna kedja då det användes till att värma masugnarna där järnet framställdes, och till det åtgår
mängder av kol. 
I och med detta historiska faktum fick vi vidare se verktyg, boningar, redskap och alla möjliga ting
kopplade till deceniers arbete i skogen. Jag tror vi alla insåg värdet i de hjälpmedel vi har idag, 2017.
 
 
Vi fick under denna vecka även möjligheten att träffa representanter från Orsa Besparingsskog. Thomas Liljeberg, Bror Nilsson och Fredrik Eriksson tog oss under dagen med till olika platser uti skogen
för att visa hur de lägger upp sina arbetsdagar, förvaltningen av besparingsskogen och deras skogar
rika på tall.

Orsa besparingsskogs historia med Thomas Liljeberg, Bror Nilsson och Fredrik Eriksson.
 
Dag 3 var det Stora Enso som stod för underhållningen genom företagspresentation och en liten föreläsning om laserscaning på förmiddagen, kolbullar till lunch och eftermiddagen ute i skogen - där vi fick lyssna till bl.a. Jörgen Stefansson (diskussion om hållbar älgförvaltning) och Ulf som gav oss en inblick i hur viktigt det är med miljö och naturfrågor i skogsbruket.
 

Skogsföreläsning med Stora Enso
 
Detta packade vi ned i våra ryggsäckar och bearbetade i relativ tystnad påväg i en stor buss hem mot
Skinnskatteberg (eller vart man nu tog vägen efter denna effektiva vecka i mellansverige).
 
Frid!
 
Resor | | Kommentera |

Ny kurs tar över bloggen!

Hej där!
Så här lagom in på hösten kommer en trevlig nyhet;
Skogsmästarprogrammet 16/19 tar över Skogsmästarbloggen!
 
Vi är 46 glada skogsfantaster som representerar nästan hela Sveriges avlånga land - allt från Osby i söder till Övertorneå i norr. Vi drar oss inte för varken mattematik, skogsuppskattning, långa resor eller fest, så detta kan bli en riktigt intressant tid med detta sociala verktyg.
 
Vi vill såklart rikta ett tack till föregående bloggadministratör med en liten blomma.
Dock bara det vintergröna kvar - Anemone hepatica - Blåsippa!
 
Frid!
Framtidens skogsmästare | | Kommentera |
Upp