Dalaresan

Så var det dags att åter styra kosan mot Mellansverige för att gemensamt bege oss till Orsa.
 
I Siljansfors försökspark som drivs av SLU fick vi lyssna till Krister Karlsson, SLU. Han berättade för oss ute i fält om denna försökspark som mätte hela 1 360 hektar samt en hel del om både blädning och timmerställning. Blädning går under metoden blädningsbruk som innebär att man i en skog som håller träd i alla olika storlekar och dimensioner, går in och gallrar bort de större träden och låter ny skog komma upp i dess ställe. 
 
Timmerställning är en förberedande urglesning i det nästan föryngringsavverkningsmogna tallbeståndet, som syftar till vidare kvalitetsutveckling av träden som står kvar, göra dem mer vindfasta och dessutom blir denna skog väldigt fin att vandra i.Krister bjöd på en mycket innehållsrik och intressant dag där han även passionerat berättade om fröträdställningställning som föryngringsmetod och sådd. 
 

Föreläsning och praktisk övning med Krister Karlsson
 
Dag 2 blev vi runtvisade på Siljansfors skogsmuseum där vi fick en utomordentlig guidning av tidigare
nämnd Krister. Området kring Siljansfors är mycket starkt präglat av järnbruk. Träkol var en del av
denna kedja då det användes till att värma masugnarna där järnet framställdes, och till det åtgår
mängder av kol. 
I och med detta historiska faktum fick vi vidare se verktyg, boningar, redskap och alla möjliga ting
kopplade till deceniers arbete i skogen. Jag tror vi alla insåg värdet i de hjälpmedel vi har idag, 2017.
 
 
Vi fick under denna vecka även möjligheten att träffa representanter från Orsa Besparingsskog. Thomas Liljeberg, Bror Nilsson och Fredrik Eriksson tog oss under dagen med till olika platser uti skogen
för att visa hur de lägger upp sina arbetsdagar, förvaltningen av besparingsskogen och deras skogar
rika på tall.

Orsa besparingsskogs historia med Thomas Liljeberg, Bror Nilsson och Fredrik Eriksson.
 
Dag 3 var det Stora Enso som stod för underhållningen genom företagspresentation och en liten föreläsning om laserscaning på förmiddagen, kolbullar till lunch och eftermiddagen ute i skogen - där vi fick lyssna till bl.a. Jörgen Stefansson (diskussion om hållbar älgförvaltning) och Ulf som gav oss en inblick i hur viktigt det är med miljö och naturfrågor i skogsbruket.
 

Skogsföreläsning med Stora Enso
 
Detta packade vi ned i våra ryggsäckar och bearbetade i relativ tystnad påväg i en stor buss hem mot
Skinnskatteberg (eller vart man nu tog vägen efter denna effektiva vecka i mellansverige).
 
Frid!
 
Resor | | Kommentera |

Ny kurs tar över bloggen!

Hej där!
Så här lagom in på hösten kommer en trevlig nyhet;
Skogsmästarprogrammet 16/19 tar över Skogsmästarbloggen!
 
Vi är 46 glada skogsfantaster som representerar nästan hela Sveriges avlånga land - allt från Osby i söder till Övertorneå i norr. Vi drar oss inte för varken mattematik, skogsuppskattning, långa resor eller fest, så detta kan bli en riktigt intressant tid med detta sociala verktyg.
 
Vi vill såklart rikta ett tack till föregående bloggadministratör med en liten blomma.
Dock bara det vintergröna kvar - Anemone hepatica - Blåsippa!
 
Frid!
Framtidens skogsmästare | | Kommentera |

Världens största skogsmässa

Elmia Wood är så väl Sveriges som världens största skogsmässa, med utställare från 28 länder och från samtliga kontinenter. Detta året fanns det 555 montrar med 6500 personer och i en av dessa stod Skogsmästarskolans studentkår. Kåren representerade SLU, de skogliga utbildningarna och kurser som erbjuds på universitetet samt vilka möjliga vägar det finns för att ta sig in till programmen.

Vi studenter anlände till mässområdet på nationaldagen (tisdag) för att bygga upp och piffa till våran monter inför mässöppningen på onsdagen. Under onsdagsmorgonen vaknade vi upp till ett ihållande regnväder som höll i sig fram till lunch. När solen vågade titta fram vågade sig också fler besökare resa till mässan och långa bilköer slingrade sig fram till parkeringsområdet.

Under dessa dagar har vi haft mycket besök i montern från hela världen. Vi har träffat kursare, gamla studenter, föreläsare, gymnasielärare, personal från SLU osv. alla mycket nöjda över att vi fanns på plats och representerade universitetsutbildningarna. Vi fick besök av ungdomar som ville veta vilka olika vägar man kunde gå för att komma in på utbildningarna inför sina gymnasieval och de som sökt sig in till ett program eller basår i höst.

Eftersom detta är en internationell mässa så var det också många studenter från främst Holland och Tyskland som kom in i montern och ville veta mer om de internationella kurserna som erbjuds, ex Euroforester i Alnarp. De var också intresserade av att veta mer om det svenska skogsbruket och tyckte det var kul att jämföra Sverige med sitt hemland.

Till sist hade vi också kategorin internationella gäster som redan utbildats inom skogsbruk och var nyfikna på hur den svenska utbildningen såg ut och självklart var även dessa intresserade av att jämföra skogsbruket mellan länderna.

Trötta och mycket nöjda efter fyra dagars mässa monterades montern ned och vi återvände till våra hemorter med nya erfarenheter och kontakter i näringslivet och framtida studenter. 

 

Monter 
 
Föräldrar till blivande student samlar information 
 
Tre fd studenter hälasde på och pratade utbildning 
 
SLU´s äpplemust var mycket omtyckt bland besökarna
 
Anna delar ut reflexgranar till barnen 
 
Tyska skogsstudenter från universitetet i Berlin 
 
Representaner från hela världen fanns på plats. 
 
//Linus Henriksson, Anna Dahlin, Nils Jonsson, Viktor Magnusson, Carl-Philip Sandberg SMP 15/18
 
Studentrekrytering | | Kommentera |
Upp