14 september 2016

Västerbotten

Resor

 

Vår Sverige resa fortsätter och denna gång har vi landat i Umeå! Den första dagen ägnades som resdag för att vi skulle hämta bilar och transportera oss de 63 milen norr ut, hämta ut nycklar till stugorna och inhandla mat för veckan.

Under vår första dag i Västerbotten träffade vi Per Hansson expert på svampsjukdomar hos tall. Under ledning av honom tog vi oss an de norrländska tallhedarna på jakt efter skvattramrost, törskate och norrländsk tallkräfta, med fler. Mycket av dagen gick åt till att transportera sig mellan de olika skogarna, boniteterna och trakterna för att vi på sikt skulle få uppfattningen om hur vanliga vissa svampar är än andra och lära oss att identifiera dom, samt lära oss hur deras livscykel ser ut.

 

 
 
Naturens resurser skall man ta vara på oavsett om man har lektion eller ej
 
Norrlänsk Tallkräfta kan vara svår att hitta.
 
Snöskytte i olika stadier på en planta som än är vid livet.
 
Harstgallvecklare 
 

Veckan fortsatte med ett besök till Åsele där vi bjöds på fika och lunch under vår träff med SCA och representanter från västerbottenskontoret, så som alla bolag berätta de om SCA som företag och arbetsgivare. Eftersom denna resa görs i kursen skogsskötsel så tog vi följe och besökt flera olika trakter som föryngrats på olika sätt och vi fick i uppgift att undersöka vad som hänt på trakten och vad som kan vara nästa åtgärd, sådant som en anställd förvaltare kan tänkas göra var dag.

Under torsdagen träffade vi Björn Hånell på skogis, han föreläste om torvmark och hur man kan skapa produktion på dessa marker som annars räkans till impediment. Genom dikning och gödsling kan man skapa en skogsmark som klara av att producera skog. Under eftermiddagen åkte vi runt och kollade på olika typer av torvmarker där olika produktionsförbättrande åtgärden vidtagits för att se hur skogen utvecklas efter åtgärderna som vidtagits. Dagen avslutades med att diskutera hur man skall bära sig åt för att föryngra denna typ av mark, som kan vara svårföryngrad vid en kalavverkning. Björn släppte iväg oss tidigare då vi var bjuda till jägmästarna på sittning och han ville inte vara anledningen till att vi skulle komma sent till denna mycket trevliga tillställning.

 

Fredagen vart en kort dag hos Skogforsk med mycket prat fröer och hur man tar fram och sorterar ut de bästa fröerna med bästa grobarheten. Vi diskuterade också ympning av plantor och besökte ett plantage och kollade på tallar med olika genetiska bakgrunder, för att förstå vad vi får ut av att använda oss av förädlat material. Besöket avslutades lagom till lunch eftersom detta även var dagen vi åter igen skulle resa våra 63 mil tillbaka till Skinnskatteberg.

 

SMP 15/18 vill tacka alla fantastiska föreläsare som vi har fått träffa under vår vistelse i Västerbotten och ett tack till Jägmästarna för sittningen som ni arrangerade åt oss! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*