I går var vi på Tönnersjöhedens försökspark där vi träffade Ulf Johansson som är försöksledare för området som ägs av Sveaskog. Vi började direkt med att trotsa regnet och åkte ut i skogen för att testa våra kunskaper och samla nya. Vi började med att kolla på olika granbestånd i samma ålder där olika typer och antal gallringar gjorts och bedömde dessa, vilken yta hade den bästa kvalitén, vad har gjorts för typ av gallring samt vad ska vi göra i framtiden. Vi fick också läsa på om olika trädslag och bedöma dessa med granen som ett medelvärde, bedömde vi bland annat föryngring, tillväxt och rekreation. Under eftermiddagen fortsatte vi med vår bedömning av gallringar i granskogsförsök, vit tittade också på några försök gjorda med sitkagran och hybridlärk. Vi avslutade dagen med att besöka det äldsta gallringsförsöket en imponerande pelarsal, som anlagts i Sverige och är från sent 1800-tal. Trotts stormar det senaste århundradet står beståndet fortfarande upp trotts sina 34 meter. 
 
Vi började även denna dag med ett besök i Försöksparken och Ulf Johansson tog oss ut till en typisk Halländsk Ljunghed, där han berättade om hur det Halländska landskapet förändrats sedan 1650-talet fram till i dag. Vi åkte sedan vidare för att prata mer försök med kontinutetsskogsbruk, vi strosade runt i området för att skapa oss en bild om hur det ser ut. Längs vägen fick vi frågeställningar om hur föryngringen ser ut i området, om man kan producera ek i skogen mm. dessa frågor fick vi sedan svara på i grupp.
 
 
 
 
 
 
Vida Skog
 
Eftermiddagen tillbringades med Vida skog hos skogsägaren Bo på hans fastighet där han tillämpar självföryngring av gran, en föryngringsmetod som inte är så vanligt förekommande på detta trädslag. Det var i samband med stormarna Gudrun och Per som han upptäckte att marken var full i plantor vilket han tog akt för och idag har han hela 83000 stmmar/hektar i detta området. Efter detta har han fortsätt med att tillämpa denna föryngringsmetod, det går ut på att göra flertalet gallringar i beståndet och succesivt uppna upp skogen och släppa in ljuset men marken skall också vara mottaglig för fröna och av rätt typ för att granen skall få fäste på egen hand. Dagen hos Bo avslutades med att vi praktiskt skulle mäta virkesvolymen i ett bestånd, samt med korvgrillning som vida stod för. 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*