2 oktober 2016

Trolleholm

Resor

Fredagen har vi spenderat på Trolleholms Gods i skåne, med Espen Möller-Madsen som värd för fastigheten som består av ca 5000 hektar skog och åker. Espen började berätta om fastigheten och sitt jobb som förvaltare på flera fastigheter i området, gården har som många andra haft en tydlig inriktning på jordbruk igenom tiderna men skogen har kommit att spela en allt större roll för gården. Här satsar man inte på att producera barr som på de flesta ställena i Sverige utan här är det lövet som är prioriterat. Gården har under tre perioder planterat igen gammal åkermark för att istället satsa på skogen på dessa områden. Det är ek och bok som är huvudproduktion på men här finns också, kustgran, lärk, douglasgran och hybridasp, de har även en mindre produktion av julgranar.

 

Vi fick till en start en introduktion i hur Espen med kollegor går till väga för att producera fint ektimmer, 3000 plantor/hektar i plantering och efter 60 år har de reducerat antalet under flera åtgärden ned till endast 80 stammar/hektar vilket de sedan håller till träden når en ålder på ca 120 år då de är mogna för att avverkas. Vi fortsatte dagen med att kolla på de övriga trädslagen som nämndes tidigare som växer förvånansvärt väl här ner, vi mätte in ett bestånd av kustgran som mätte närmare 1000 m3sk/hektar där det skulle göras ytligare någon gallring innan slutavverkning. Innan vi avslutade dagen kollade vi på yngre ekplanteringar  och vi diskuterade problem med vilt och myndigheter, mm.

 

Ett stort TACK till Espen och Trolleholm!

 

 
Douglas
 
Ibra håller ställningarna på exkursionerna 
 
 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*