4 oktober 2016

Trolle Ljungby Gods

Resor

 

Denna vecka började vi med att besöka Trolle-Ljungby Gods utanför Kristianstad, där vi träffade Stefan Gabrielsson. Denna dag var det skötsel och produktion av bokskog som stod på schemat. Vi besökte alla typer av Bokskogar allt från föryngringsskogar till avsättningar. Föryngringen av bok är speciell jämfört med de flesta andra typer av skog, Man kan inte göra en kalavverkning av boken och sedan förvänta sig att man skall kunna plantera som på traditionellt vis. Boken är visserligen en sekundärart som gillar skuggan men den trivs inte i konkurrensen med markvegetationen. Man måste därför försiktigt avveckla boken och låta nya träd slå upp under de äldre och på sikt får man en gles skärm av de äldre träden och när den nya generationen nått brösthöjd är det hög tid att avveckla de sista av den äldre generationen. På grund av detta så har man lite andra regler när det gäller föryngring, man behöver inte ha en godkänd föryngring på 5 år eftersom detta är en mer utdragen åtgärd. Gallringarna sker i det stora på samma sätt som övriga trädslag dock går man in lite senare och göra första gallringen, samt att man är mycket mer försiktig med gallringen då man inte vill öppna för mycket och släppa in förmycket ljus. Det är inte ovanligt att man sedan går in och gör 8 – 10 gallringar i ett bokbestånd innan man tillslut avvecklar den. På Trolle-Ljungby räknar man med att det tar 80 – 120 år för boken från föryngring till avvecklingen, man räknar också med att boken ger ett lika högt netto som granen kan på denna typ av mark. 

 

Stefan Gabrielsson

 
Avsatt Bokskog 
 
 
 
Förstagallring 
 
 
Granen försöker få fäste i skogen 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*