27 oktober 2016

Traktplanering

Allmänt

 

Under veckan som gått har klassen varit ute i Malingsbo kloten och jobbat med traktplanering, med fokus på naturvärden. Under första året jobbade vi också med traktplanering, då med inriktningen på drivning och kostnader. Denna gången jobbade vi på ett område som Sveaskog har avsatt som en nyckelbiotop med svår terräng, lutning och dålig bärighet. När arbetet startade under förra veckan gästades vi av Gustav Friberg som till vardags jobbar på skogforsk i Uppsala, med skötsel och miljö, det senaste han jobbat med handlar just om användandet av markfuktighetskartor vilket han naturligtvis gick igenom under sin föreläsning. Vi fick en fiktiv markägare där området för nyckelbiotopen ingick som skulle föryngrings avverka, våran uppgift var att gå igenom trakten göra en bedömning om vad som skulle gå att avverka, göra till avsättningar etc. Vi hade också möjligheten att kolla på närliggande bestånd och avgöra om vi tycket att det var läge att gå in i dessa och göra någon åtgärd. Under måndagen satt alla igång i skogen för att få till sina trakter, naturvärdesbedömningen skulle göra i bestånden, uppskattning av kubik, förslag till basvägar och traktens yttergränser. Det blev mycket data som skulle processas, med hjälp av kunskapdirekt som ligger under skogforsk fanns det många nyttiga hjälpmedel för att processa den data vi hämtade ute i skogen.

Under onsdagen presenterade alla 16 grupperna sina förslag till trakten och den data de kommit fram till. Alla fick höga resultat på naturvärdesinventeringen och man borde där av inte gå in och föryngringsavverka i detta område, men eftersom det var en traktplaneringsövning kan vi inte göra det så simpelt som att avsätta allt. De flesta hade valt lite olika storlekar på trakten och olika områden som skulle avverkas, genomgående var att de flesta hade lagt basvägarna på samma ställen där det gick fint att köra, samt valt ställen på de svagare områdena där man kunde behöva kavla eller bygga en bro för att ta sig in på trakten. Några hade valt att låta hela området vara orört och avverkade istället intilliggande område. En grupp stack ut lite med att istället göra en skötselåtgärd i beståndet för att gynna arter som är bundna till gammal tallskog. En åtgärd som i dag används i mycket liten skala trots att man i många fall kan få ut ett netto från sådana åtgärden. 

 

 
 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*