Sillbomossen

Under dagen har vi haft lektion utomhus, närmare bestämt på "Sillbomossen". Där har vi tillbringat dagen i tredjedels grupper, för olika typer av föreläsningar. Vi var ute på mossen för att kolla vilka olika typer av arter vi kunnde finna ute på själva mossen men även på laggen som är det blötare och är området mellan fastmark och mossen. Vi pratade även ört- och grästyper samt praktiserade våra kunskaper genom att uppskatta markens bonitet med hjälp av markvegetationstyperna. Vi gick också en slinga för att lyssna på fågelläten i olika typer av miljöer från granskog till betesmarker. Efter lunchen gick samtliga studenter ned till mossen för att testa bonitera med hjälp av markvegetationstyperna som fanns där ute, dagen avslutades med ett sondprov för att kolla hur långt ned i mossen vi kunde komma. 
 
 
 
Lena pratar om Tuvull och Hakmossor.
 
Rosling som suger i sig vårens solstrålar. 
 
Dvärgbjörken håller på att slå ut löven.
 
Boniteringsyta.
 
Presentation av boniteringsyta.
 
"Livet på en stubbe" Liljekonvalj som utnyttjar stubbens höjd i kampen om ljus och mark.
 
Siles hår som väntar på lunch i form av insekter.
 
I väntan på att jordsonden skall monteras och tryckas ned i mossen. 
 
Allmänt | |
Upp