Helgen har kommit och med detta har vår resa till Omberg tagit slut. Det har varit en mycket trevlig och lärorik resa, där vi fått lära oss mycket i botanikens värld, namn och utseende på många träd, buskar och markväxter. Det är roligt och uppskattat att komma iväg med hela klassen på nya äventyr ihop, uppleva nya platser och få andra perspektiv på skogsbruket i olika områden och skogar.

Vår sista dag på Omberg bestod av, delvis eget arbete där vi skulle förflytta oss mellan olika punkter för att utföra olika uppdrag. Vi skulle bland annat beskriva olika arters utseende samt hur vi ser skillnad på liknande arter för att hålla isär dem. Vi skulle också bonitera med hjälp av fältskiktet och dela in de arter vi kunde finna i grupperna hög-, lågört, breds- och smalbladigt gräs. Vi vandrade längs stigarna där lärarna hade gjort ordning lappar och satt på växterna där det Svenska, engelska och latinska namnet var utskrivet, samt om det var låg- eller högörter. Dagen avslutades tidigt med utvärdering av veckan men också med skön sång, de två första verserna i ”den blomster tid nu kommer”. Ett trevligt inslag men det är tur vi ska bli skogsmästare och inte artister. 

 

 
Berberis
 
Storpissan på Omberg.
 
Här ser vi tydligt hur sedementära bergarter kan bildas.
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*