Studentpresentation

 
 

Vad heter du och vart kommer du ifrån?

Mitt namn är Kevin Dahlberg, 21 år och kommer från Hede i härliga Härjedalen.

 

Vad har du gjort innan du börja på sms?

Innan jag började på SMS har jag dels studerat skog på naturbruksgymnasiet på Torsta ca en mil utanför Östersund.  Jag har jobbat med röjning under sommarloven och efter studenten till när vintern lagt sitt vita täcke över landskapet, då jobbade jag åt min far som har ett monteringsföretag inom vakuumindustrin.

 

Vad fick dig att söka till sms?

Jag var säker på min sak sedan jag valde skogsbruk på gymnasiet att jag ville bli skogsmästare. Möjligheten till jobb här hemma i Härjedalen eller Jämtland med något man är intresserad har gjort att valet föll på skogen.

 

Vad tycker du har varit det bästa på sms under första året?

Det finns många guldklimpar från året men det som sticker ut är ekologiresan under vårterminen. En hel vecka med Ombergs ekopark som huvuddestination. Veckan innehöll mycket lära om dels växter, Ombergs natur och historia. En eftermiddagstrip till Visingsö där vi bl.a. tittade på de gamla och fina ekbestånden från 1800-talet m.m. var en speciell upplevelse under den veckan.

Överlag så är det bästa att man får vara ute mycket. Höstterminens början samt vårterminens andra hälft har varit till stor del exkursioner utomhus vilket jag uppskattar då man får se teorin man har inomhus i verkligheten.

 

Framtida mål?

Ingenting är omöjligt, och med denna utbildning där valmöjligheterna är stora, vet jag inte bestämt vad jag har för mål. Man vill ju helst kunna flytta hem till Härjedalen eller Jämtland och jobba med skogen. Sen får framtiden utvisa om det blir jobb på ett bolag eller som egen företagare.

 

Vad jobbar du med under sommaren?

Under denna sommar har jag lagt undan röjsågen och ungskogarna till att vandra omkring på planteringar och följa upp föryngringarna åt Stora Enso Skog. De har kontoret i Sveg men jag är stationerad hemma i Hede sju mil nordväst om Sveg. Dels gör jag ett års kontroller, FK 1, på hyggen som planterades under förra året. På trakter som denna typ av kontroll gjordes ifjol gör jag två års kontroll, FK 2.

Arbetet utförs som en objektiv cirkelyteinventering med strikt kvadratförband mellan mätpunkterna. Till hjälp har jag en handdator som talar om när jag når en mätpunkt. Därefter kollar jag efter plant och noterar sedan antal inom ytan och vilket trädslag. Är plantorna skadade noteras detta och skadeorsak anges. Alla uppgifter sparas ned och förs sedan in i BESK som är som Bergviks skogsbruksplan/beståndsregister. Stora Enso Skog förvaltar Bergvik västs skogar.  Det är ett väldigt trivsamt jobb där man får bra motion och frisk luft som bonus. 

 

Här är jag en vacker vårdag med en öring från Ljusnan som rinner genom byn hemma.

 

Utrustningen samt en contortaplanta som räknas in i ytan.

 

En av alla fina vyer man får varje dag. Här i bakgrunden syns Sonfjället eller Sôna som man säger hemma. Hela fjället samt ett stort område runt det är nationalpark sedan 1909. 

 
 
Framtidens skogsmästare | |
Upp