Jällaskolan ligger strax utanför Uppsala längs vägen mot Östhammar. Skolan erbjuder framförallt gymnasieutbildningar i form av jord- och skogsbruk. Men här ligger även det "skogliga basåret", basåret är en skoglig grundutbildning som drivs av SLU. Den är ämnad för de som har ett intresse för skog och för de som är intresserade av att studera till Skogsmästare, då man efter avslutad utbildning har platsgaranti på skogsmästarprogrammet.
På det skogliga basåret få man bla läsa om maskinteknik, ta kort för motor-/röjsåg och natur- kulturmiljövård. Lära sig köra skotare samt grunderna i traktplanering, möjligheten att besöka olika skogliga aktörer och testa på olika arbetsuppgifter inom skogsbruket. Igår var fyra stycken elever nere och besökte de som studerar på det skogliga basåret. För att berätta lite om skolan och studentkåren, hur det fungerar med studier och aktiviteter. Det pratades mest om praktiska saker, som hur det fungerar med boende samt vilka olika alternativ det finns, hur det fungerar att studera och ha hund med sig på skolan osv. De informerades även om näringslivsdagen som vi arrangerar den 17/2, vilken basåret traditionsenligt deltar i både på föreläsningar och festligheter. 
 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*