18 februari 2016

Näringslivsdagen

Allmänt

 

Näringslivsdagen är ett traditionellt event som arrangeras i februari varje år. Då jobbar våra pr-mästare med att kontakta olika företag som på något vis har en relation till skog och skogsbruk. Det bjuds in föreläsare som pratar om hur deras väg har varit fram till en examen på skogsmästarskolan och efteråt, då de flesta av föreläsarna just studerat till skogsmästare eller vid skogsmästarskolan. Förutom föreläsningar så får företagen möjligheten att komma till oss och ställa ut, visa upp sig för studenterna och berätta samt göra reklam för sina företag. Dagen börjar med föreläsning och varvas sedan med lite mingel bland företagen om vartannat. Under denna tradition bjuder vi också in basårsstudenterna som får komma upp till Skinnskatteberg. De får även möjligheten att vandra runt och lära känna skolan och skaffa sig en uppfattning om hur det är här inför kommande studier. 

Dagen avslutades med den traditionella näringslivssittningen. Som vanligt är det de som studerar första året som står för serveringen under kvällen, näringen får stanna kvar och delta om de vill, basåret stannar också kvar och deltar i festandet. Det åts och dracks hela kvällen till musik och sång.

Vill tacka alla mästerier som varit med och gjort denna dag möjlig, tack till alla företag som deltog under dagen och sponsrar oss. Men ett speciellt tack till alla föreläsarna som delat med sig av era liv och resan om hur ni tog er dit ni är i dag.  

TACK!!

 

 
 
 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*