Studentpresentation

 

 

Vad heter du och vart kommer du ifrån?
Robin Jakobsson heter jag och kommer från en bondgård i nordöstra Småland utanför samhället Gamleby.

Vad har du gjort innan du börja på sms?
Jag är uppvuxen med natur sedan mycket tidigt då familjen ägnade många timmar i skogen oftast med grillkorv men även med stamkvistningssåg och traktorer. Men min skogliga bana tog fart i tolvårsåldern efter stormen Gudrun då pappa och jag upparbetade vindfällen tillsammans. Vilken lycka för en ung man att få ta ett sådant stort ansvar tidigt! Det ena ledde till det andra och tids nog började jag på Vreta naturbruksgymnasium med skoglig inriktning. Därefter jobbade jag som skotarförare under två års tid tills jag tog mitt förnuft tillfånga och började läsa till skogsmästare i Skinnskatteberg. Ett val jag inte på något vis ångrat.

Vad fick dig att söka till sms?
Ett stort skogligt intresse tillsammans med driv och engagemang var det som fick mig att vilja söka till skogsmästarskolan.

Vad tycker du har varit det bästa på sms under första året?
Mycket har varit bra under första året. Hela upplägget skulle jag vilja lyfta. Att börja med grunderna i ekologi och drivningsteknik under hösten och sedan höja tempot under senhösten/vintern med matte, statistik och företagsekonomi för att sedan trappa ned något och avsluta med andra delen av ekologikursen och åka på en fantastisk resa till Omberg för att titta på mänger av intressanta växter.

Framtida mål?
I framtiden skulle ett jobb där man får bestämma mycket och ha insyn i ett brett spektra av olika delar i avverkningskedjan kännas ganska lockande. T.ex. traktplanerare, virkesköpare eller produktionsledare.

Vad jobbar du med under sommaren?
Under sommaren jobbar jag på Holmen Skog, region Syd, distrikt Egen Skog som sommarpraktikant. Där ägnar jag mig framförallt åt gallringsuppföljning och uppföljning på slutavverkning.  

 

 
 

Gallringsuppföljning in action.

 
Framtidens skogsmästare | |
Upp