Dala-resan

 

 

Sommarlovet är nu slut för denna gång och efter och vi har samlats i Skinnskatteberg för kursen Skogsskötsel, efter knappa två timmar i skolsalen så var det dags att packa in sig i bussen för att åka till Orsacamping. Vi anlände till campingen på eftermiddagen och kartera in oss i stugorna.

 

Kl 8 dagen efter lämnade vi campingen för att besöka Siljansfors försökspark. Vi träffade Christer Karlsson på försöksparken som startade med en kortare presentation om försöksparken som i dag ägs av Bergviksskog. Vi åkte vidare för att börja med att kolla på ett blädningsförsök där dem bara avverkade träd som höll storleken på minst en kubik. Vi gick vidare till ett hygge där vi kollade på självföryngring av tall och fick se vilken skillnad det är med och utan markberedning, samt hur tallen utvecklar kott och frömängd efter det att dem ställts isär. Efter lunchen som vi åt vid Siljansfors museum, havererade vår buss och istället för att kolla på fler försöks områden fick vi göra ett besök i parkens relativt nyetablerade arboretum där det bland annat planterats många olika slag av exempelvis björk och lärk. Efter en kortare tid i arboretet gick vi tillbaka till våran buss som då skulle bärgas bort och våran ersättnings buss kom för att ta oss tillbaka till campingen. Eftersom eftermiddagens planer kastades om så kom vi tillbaka tidigare än planerat till våra stugor, vilket förvaltades på olika vis. Några gick till stranden och badade, andra passade på att spela minigolf eller bowling.

 

 
 
 
 
 
 

Blodbjörk

 

Dag 2

Den andra dagen bjöd på en resa till Noppikoski där vi fick träffa Fredrik Eriksson och Bror Nilsson som arbetar som Planeringsansvarig respektive Plantskolechef åt Orsa besparingsskog. Vid morgonens samling fick vi en god presentation om företaget från hur området kommit till, fram till hur de jobbar i dag. Efter både historielektion och företagspresentation åkte vi vidare till en avverkning där de pratade om hur dem tänker vi planeringen av skogsåtgärdena med olika typer av kartor och hillshade. För att detta skall fungera bra i ett längre perspektiv laserscannar företaget sin fastighet ofta. Detta för att hålla god koll på vart de olika bestånden finns och vilka som är i behov av någon åtgärd. Vi blev sedan bjudna på lunch på ett trevligt litet café, nere på byn innan vi skulle träffa Anders Frääs. Anders är en man som ”brinner” för sitt jobb, han är nämligen skogsvårdsledare och har bland annat hand om just hyggesbränningar som vi skulle prata om. Därför besökte vi just ett hygge där han gjort en bränning under 2013, som i höst skulle planterats. Alla som är något sådär insatt i jakt vet ju att björnjakten började den 21 september och vi fick under föreläsningen veta att den sist tillåtna björnen sköts i dalarna bara någon kilometer bort från våran exkursionsplats. Lagom till att vi packat in oss i bussen för att åka vidare kom bilen som transporterade den skjutna björnen och samtliga elever rusade ur bussen för att få ta en titt, känna eller ta en bild på björnen. Jägarna ville sedan åka vidare och nu med ett allt mer pressat schema var vi tvungna att åka vidare till nästa plats. När vi klev av bussen stod vi i ett avsatt område med tallar på 400-500 år gamla och den så kallade underväxten eller den nya generationen som var ca 120 år gamla. Detta område höll en gång i tiden på att växa igen med gran som succesivt kväde tallarna och tog över skogen. På senare tid gjordes flera olika typer av åtgärden i området, där man exempelvis avverkade den yngre skogen för att få upp en nya underväxta tallar till att man inte gjorde något alls. Tyvärr hann vi inte strosa runt så mycket som många kanske önskat i detta område utan vi åkte vidare för att göra ett kort stop vid troligen Sveriges äldsta vattendrivna kvarn som fortfarande är i brukbart skick och brukas ibland. Innan vi tackade av Orsa besparingsskog fick vi kollade vi på en trakt som markberetts med grävmaskin med fröaggregat, detta är inget som de brukar göra eftersom de har en egen plantskola utnyttjar man detta och planterar de mesta hyggena.

 

 
 
 
 
 
 

Dag 3

Dalaresan avslutade vi med att återvända till Siljansfors där vi denna dag träffade StoraEnso, det bjöds på kaffe och smörgås på den lilla Muséerestaurangen. Inne i ”kolmilan” (konferenslokal) samlades vi för att först lyssna till en kortare beskrivning om StoraEnso som företag för att sedan övergå till Skogsskötsel som Ida berättade om ur deras synvinkel. Martin tog sedan efter och berättade hur han hamnat på företaget men också om planerings arbetet på bergviksskogar. Vi hann också lyssna till Torbjörn och hans ”livs resa” vilka vändningar livet kan göra, att tacka ja till nya utmaningar och resor. Efter en fantastiskt god lunch på restaurangen åkte vi ut en bit i skogen och träffa Jörgen som jobbar med nyttjanderätter, jakt och fiske. Jörgen berättade för oss om skador på skog orsakade av älg och hur tydliga det ofta kan vara i den yngre skogen, men försvinner långsamt i och med att skogen växer och blir äldre. Vi gick på en kortare promenad i en gallring och kollade om vi kunde identifiera några träd med gamla skador. Jörgen hade även sågat ur en skada från barkgnag på en tall och visade hur man kunde se på barken att trädet hade blivit påverkat i yngre år och sedan hur skadan växte över men att spåren även finns kvar inne i trädet. Vi avslutade sedan dagen med fria frågor till Martin och Michael.

 

 
 
 

 

Resor | |
Upp