Setra

Idag har smp 15/18 varit på besök hos Setra i Skinnskatteberg. Under besöket som bestod av tre stationer, Fick vi först en genomgång av Setra som företag och sedan pratade Bengt Hillring om sågens "bi-produkter". Hanna Lindberg fortsatte att presentera sitt arbete som bioenergikordinator på Setra och vad det innebär. Vi fick sedan gå en rundvandring på sågen med fokus på spån, flis och bark. Vi passade även på att göra ett besök inne på värmepannan som drivs på bi-produkterna från sågen och förser sågen med värme till torkarna och fjärrvärme till samhället. Andra stationen så gjorde vi ett besök på mätstationen och pratade om olika kvaliteér på timmret, hur de skiljer sig åt samt hur man bedömmer de olika klasserna. Vi kollade in i huset där mätramen stod samt röntgen, som röntgar stockarna för att göra ytterligare en bedömning av stockarnas kvalité. Den tredje stationen handlade om den färdiga produkten och hur man bestämmer kvalitén. Vi fick där praktisera det som Thomas Ivarsson gick igenom med oss på föreläsningen dagen innan. Vi delades in i grupper och fick ett gäng reglar att bedömma efter en lathund.
 
 
 
 
 
 
 
Allmänt | |
Upp