11 april 2016

Jakt

Jakt

I helgen var vi några elever som passade på att åka ut på jaktmarkerna som kåren arrenderar av sveaskog för att jaga bäver! Totalt förvaltar skogsmästarskolans studentkår ca 3000 hektar av sveaskog och länsstyrelsen för jaktligverksamhet. För att detta skall fungar på ett så bra sätt som möjligt är det 4 st elever som får kårfunktionen att sköta allt som har med de jaktliga aktiviteterna att göra och allt runt i kring. De blir alltså jaktmästare. Som jaktmästare ansvarar man för kontakten med arrendatorer, avskjutning och arrangerar gemensamhetsjakter för eleverna på skogsmästarskolan och allt där till. De ha även ansvaret för hundgåradrna som finna att hyra av studentekåren. Hur gick det på jakten då? Det fanns mycket aktivitet efter bäver men färre att få syn på, tillsut luckades en av oss skjuta en bäver på ca 17 kg. 
 
 
 
 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*